Szkolenie BHP Online dla Słuzby BHP - odnowienie uprawnień

45

Kurs:

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia instruktażu

- 50%
128

64

Kurs:

PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs dla wszystkich grup zawodowych obejmujący zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Zaufali Nam